Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Bokförsäljning

Bokutbudet är inriktat på ekonomi- och penninghistoria. Här hittar du en del av våra böcker och publikationer.

Beställningar

Det går bra att beställa litteratur ur vårt sortiment genom att skriva till
butik@myntkabinettet.se eller ringa 08-5195 5304
Vid beställning tillkommer porto och expeditionsavgifter. Minimibeställning 500 kronor.

Öppettider

Dagligen kl 11-17.