Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Sedlar i beredskap - Sveriges pengar i kristider

Under 1900-talet vidtog Sveriges Riksbank särskilda åtgärder för att säkerställa nationens penningflöde under perioder av oro och krig.

Vid tiden för första världskriget trycktes sedlar med valören 1 krona vilket också skedde under andra världskriget. I hemlighet togs också en rad ”krigssedlar” fram.

I början av 1950-talet, under det kalla kriget, lät Riksbanken framställa 124 miljoner ”beredskapssedlar” i England till ett sammanlagt värde av 4,3 miljarder kronor. De magasinerades bland annat i Jönköping och brändes först 1982.

Även på 1960- och 1980-talen förbereddes utgivning av nya sedlar och så sent som 1994 övervägde Riksbanken behovet av provisoriska sedlar.

Detta är berättelsen om sedlarna ingen fick se.

 

Författare är Magnus Widell och Ian Wiséhn 

Formgiven av Markus Moström

111 sidor. Rikt illustrerad.

Pris 50 kronor.

 

ISBN 978-91-89256-53-8.

Säljs i Kungl. Myntkabinettets butik.