Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
LEA AHLBORN - Kunglig mynt- och medaljgravör

Lea Ahlborn (1826-1897) var rikets myntgravör 1855 till 1896, Sveriges första kvinna i statlig tjänst.

Utöver alla nya mynt som gavs ut under hennes yrkesliv skapade hon dryft 400 medaljer. Trots motstånd fick hon en stark ställning, umgicks i rikets inre kretsar och dominerade sitt område under fyra årtionden.

Elisabeth Kaldén tar i sin bok fasta på Lea Ahlborn som mor, hustru och yrkeskvinna i det sena 1800-talets Sverige. Tack var sitt släktskap med familjen Ahlborn har författaren haft tillgång till en privat brevsamling, familjefotografier och andra dokument som inte tidigare publicertas.

Författare Elisabeth Kaldén

120 sidor
Rikt Illustrerad

ISBN 978-91-89256-51-4


Pris 150 kronor
Finns i Kungl. Myntkabinettets butik

Lea Ahlborn - Kunglig mynt- och medaljgravör. Foto Reichardt Vince