Vad kostade det?

Vad har mat, dryck, kläder och annat kostat genom tiderna?

Hur mycket kostade en ko i relation till en daglönares inkomst år 1350? Och vad kostade en tunna salt tvåhundra år senare?

I Vad kostade det? berättar Lars O. Lagerqvist initierat om löner och priser från vikingatid till idag. Framställningen bygger på jämförelser mellan dåtida löner och priser. Årtionde för årtionde presenteras kostnader för olika varor och tjänster.

Denna rikt illustrerade handbok beskriver också handelns utveckling genom tiderna. Med sitt matnyttiga innehåll vänderden sig till en bred allmänhet men även till släkt- och hembygdsforskare, arkiv och institutioner av olika slag.

Vad kostade det? har tagits fram i samarbete med Historiska Media och Kungl. Myntkabinettet.

Författare är Lars O. Lagerqvist

 ISBN 978-91-86297-52-7. 191 sidor. Rikt illustrerad.

Pris 100 kronor, i Kungl. Myntkabinettets butik.