Tillgänglighet

Kungl. Myntkabinettet, Sveriges Ekonomiska museum välkomnar alla. Vi ser som en av våra viktigaste uppgifter att öka tillgängligheten till utställningar, verksamhet och samlingar.

Här redovisar vi vilka möjligheter, men även begränsningar, som kan finnas när du besöker museet. Om du har några frågor när du är på museet hjälper personalen i receptionen gärna till.

Berätta för oss

För att museet ska bli ännu mer tillgängligt för olika besökare är dina erfarenheter och synpunkter viktiga. Skriv gärna ner dina synpunkter och lämna till oss.

E-mail: info@myntkabinettet.se