Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Besökare med allergier

Vi strävar efter att undvika allergiframkallande material i utställningar och inredningar.

Miljö

Dofter och damm

Vi har inga allergiframkallande växter inne på museet.  I samband med produktion av nya utställningar kan det ibland förekomma damm och starka dofter. Om du är osäker kontakta oss inför ditt besök.

Födoämnesallergiker

Restaurangen kan inte garantera:

  • att maten är laktos- eller glutenfri.
  • att spår av nötter inte förekommer i utbudet.

Kontakta restaurangen inför besöket.

Tel. 08-10 45 90 eller e-mail info@myntkrogen.se