Besökare med hörselskada

Vår strävan ar upprätthålla en god ljudmiljö i våra lokaler.

Hörselslinga

Vår hörsal är försedd med en hörselslinga.