Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Besökare med hörselskada

Vår strävan ar upprätthålla en god ljudmiljö i våra lokaler.

Hörselslinga

Vår hörsal är försedd med en hörselslinga.