Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Besökare med rörelsehinder

Till höger om entrétrappan finns en ramp till museigården. Entrédörren öppnar automatisk via en tryckknapp till höger om dörren.

Utställningarna 

Alla våra utställningar, såväl fasta som tillfälliga, är anpassade så att man enkelt kan ta sig runt med rullstol.

Hiss

Det finns hiss mellan våningsplanen. 

  • Höjd 2200 mm
  • Bredd 1100 mm
  • Djup 2500 mm

Dörröppning: 

  • Höjd 2100
  • Bredd 900

Knappsats:

  • Höjd till mitten 1200 mm

Handikapptoalett

Finns i anslutning till entréhallen.

  • Bred 2000
  • Lång 2000

Toalettsitsen sitter mitt på väggen och har två handtag.

Handfatet sitter snett framför till höger om toaletten: 

  • 650 mm

Utrymmet från höger vägg till handtaget: 

  • 600 cm

till vänster utrymme för nedfälbart skörbord.

Rullstol

Vi har en rullstol att låna ut.