Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Besökare med synskada

Vissa av våra utställningar kan upplevas som mörka. Detta är i vissa fall en
nödvändighet då vissa föremål inte kan utsättas för starkt ljus.

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr i punktskrift finns att låna i receptionen.

Audioguider

I flera av museets utställningar finns audioguider att låna gratis i informationsdisken. Audioguiderna finns på svenska och engelska.

Hiss

Det finns hiss mellan våningsplanen:

 

  • Höjd 2200 mm
  • Bredd 1100
  • Djup 2500

 

Dörröppning: 

  • Höjd 2100
  • Bredd 900

Knappsats:

höjd till mitten 1200 mm

Handikapptoalett

Finns i anslutning till entréhallen.
 
  • Bred 2000
  • Lång 2000
Toalettsitsen sitter mitt på väggen och har två handtag.
 
Handfatet sitter snett framför till höger om toaletten:
 
  • 650 mm
Utrymmet från höger vägg till handtaget:
 
  • 600 cm

till vänster utrymme för nedfälbart skörbord.