Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Bibliotek

I Kungl. Myntkabinettet finns en större samling numismatisk litteratur. Samlingen består av numismatisk litteratur från hela världen samt bank- och ekonomihistoria.

Boksamlingen är tillgänglig för besök efter överenskommelse med bibliotekarien, carina.bergman@raa.se, 08-5191 8324.

Böcker ur den numismatiska samlingen kan även lånas via Vitterhetsakademiens bibliotek på Storgatan 41.

Kontaktinformation se Vitterhetsakademiens bibliotek

 

Här presenteras bibliotekets nyförvärvslista

I den numismatiska boksamlingen ingår även drottning Lovisa Ulrikas Bibliotek: bakgrund och historia i korthet. Ladda ner pdf