Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Bibliotek

I Kungl. Myntkabinettet finns en större samling numismatisk litteratur. Samlingen består av numismatisk litteratur från hela världen samt bank- och ekonomihistoria.

Den numismatiska litteraturen ska tillsammans med Kungl. Myntkabinettet flytta från Slottsbacken till samma byggnad som Historiska museet på Narvavägen 13-17.

Mer information om när den är tillgänglig igen finns att  få via Vitterhetsakademiens bibliotek som ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet 

Kontaktuppgifter:
 
Numismatiska biblioteket
Carina Bergman
08-5191 8324
biblioteket@raa.se