Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Kris i världsekonomin

Av allt att döma bjuder hösten 2011 på oroligheter i världsekonomin. Att länder har stora statsskulder är allvarligt, men inget akut problem. Ingen tror att skulderna ska betalas nu.
Är det politikerna som har skapat denna kris? Borde politikerna kanske visa mer handlingskraft.

Kungl. Myntkabinettet har samlat ihop basfakta på några viktiga länder:

 

USA

Politikerna är inte eniga om att det behövs kraftfulla åtgärder för att på sikt minska ned skuldberget från krigen runtom i världen. Det tynger världens ledande ekonomi. Statsskulden uppgår till 100 procent av BNP. 

Tyskland

Handlingskraften från politiken har varit tydlig, men hur mycket ska Tyskland låna ut till andra länder? Den viktigaste utmaningen blir att få alla länder, inom Eurosamarbetet, att följa de ekonomiska riktlinjerna. 

Frankrike

Den politiska utmaningen inrymmer reformer av det kostsamma pensions- och socialförsäkringssystemet. I övrigt oroar exponeringen mot Grekland och andra krisländer. Långsiktigt måste alla länder i Eurosamarbetet följa de ekonomiska riktlinjerna. 

Irland

Har tidigare fått stora stödpaket från EU för att utveckla landets konkurrenskraft. Här syns fortfarande problem, men svårigheterna inom banksektorn är än mer påtagliga. Därtill kommer svaga offentliga finanser. 

Portugal

Den politiska utmaningen består av att stärka de offentliga finanserna, förbättra konkurrenskraften och stärka banksektorn. Stora lån har erhållits från Frankrike. 

Italien

Italiens statsskuld består till stor del av skulder till de egna medborgarna, vilket är en styrkeposition och indikerar att den egna befolkningen tror på landets framtid. Statsskulden uppgår till omkring 100 procent av BNP. 

Spanien

Den svaga tillväxten och den stora informella ekonomin är kanske de två viktigaste utmaningarna för politikerna att lösa. Statsskulden ligger på drygt 60 procent av BNP. 

Grekland

Greklands politiker har försatt landet i en svår ekonomisk situation. Fyra problem: Svaga offentliga finanser, befolkningens låg benägenhet att betala skatt, tidig pensionsålder och en stor offentlig sektor. Statsskulden är 150 procent av BNP. 

Sverige

Goda offentliga finanser. Internationellt beroende öppnar upp för såväl sårbarhet som styrkebesked. Den politiska utmaningen handlar om att få stöd i riksdagen för en fortsatt reformpolitik. Politisk handlingsförlamning eller en regeringskris kan skada ekonomin.

 

Nya tigrar i ekonomin BRIC-länderna