Ekonomipriset till Alfred Nobels minne

Det s.k. ekonomipriset instiftades 1968 av Sveriges Riksbank vid dess 300-årsjubileum såsom "Pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne".
Medaljen som utdelas till pristagarna i Ekonomisk vetenskap till Nobels minne är formgiven av konstnären Gunvor Svensson Lundkvist 1969.


Åtsida
Alfred Nobels porträtt ch därunder två ymnighetshorn. Omskriften lyder: SVERIGES RIKSBANK TILL ALFRED NOBELS MINNE 1968


Frånsida
Kungliga Vetenskapsakademiens emblem med Nordstjärnan omgiven av "tre kronor", ovanför en kunglig krona. Omskriften lyder: KUNGLIGA VETENSKAPSAKADEMIEN.

Nobelstiftelsen godkände priset och Vetenskapsakademien åtog sig att utse pristagare, medan Riksbanken lovade

att varje år tillskjuta samma prisbelopp som gäller för övriga priser.

Flera intressegrupper har föreslagit "nobelpris" till nya viktiga områden, men Nobelsstiftelsen har fattat ett principbeslut att inte inrätta ytterligare priser.

2012 års pristagare är:

Lloyd Shapley, University of California, Los Angeles, USA

Alvin Roth, Harvard University och Harvard Business School, Cambridge och BostonUSA,

”för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken”.

 

Shapleys grundläggande teori i kombination med Roths empiriska studier och experiment har skapat ett nytt forskningsfält och förbättrat många av marknadens funktioner.

 Läs mer

 

 

 

.

 

 

 

 

Pristagare genom åren

Läs mer på:

Nobelmuseets hemsida

Kungl. Vetenskapsakademien