Nobelpriset: När Steinbeck cashade in

Kungl. Myntkabinettet kan nu visa några av de checker som namnkunniga litteraturpristagare löste in på Handelsbanken i Stockholm på 1950- och 1960-talen.

Pristagarna kvitterade med sina namnteckningar på checkens baksida. I dag finns en serie av dessa checker på Kungl. Myntkabinettet. 

Värdeutvecklingen av Nobelpriset under 1900-talet i relation till dagens penningvärde kan räknas ut med hjälp av vår omvandlare under Räkna ut penningvärdet. Prissumman har varierat kraftigt under årens lopp, allt från dryga två miljoner till dagens nivå runt tio miljoner kronor.