Ekonomisk historia

Den ekonomiska historien hjälper oss att förstå varför samhället ser ut som det gör idag. Lär hur tillgång på råvaror och arbetskraft och olika politiska beslut påverkar samhället och den enskilda individen.

Här publiceras centrala uppsatser om Sveriges och världens ekonomiska historia – från några av de främsta forskarna på området.

Följ länkarna till artiklar om olika ekonomiska skeenden i världshistorien!

 

Aktuella nu är de hemliga krigssedlarna från beredskapstiden under 1900-talet! Läs mer om dem här.