Language:
  • På svenska
  • In English

Så industrialiseras ett land eller en större region

Industrialisering förändrar människors levnadsvillkor: Urbaniseringen tilltar, städerna växer och försörjningsmönstren förändras. Nya innovationer och ny teknik introduceras. Ekonomin växer snabbt. Dödstalen sjunker, därefter födelsetalen. Vi lever längre och är friskare. Därtill genomförs politiska förändringar, såsom utbildningssatsningar, pensioner, demokratisering och folkligt inflytande. Den offentliga sektorn expanderar.

Nedan visas de faktorer som krävs för att ett land ska kunna industrialiseras och moderniseras. Faktorerna hänger ihop och samspelar över tid. Betydelsen av de olika faktorerna varierar mellan olika länder och olika sammanhang.

Under 1900-talet har världsekonomin blivit 25 gånger större. Nu använder en person i genomsnitt fem gånger så många resurser än vad man gjorde i början av 1900-talet. Ländernas ekonomier har successivt vävts ihop. Med ny teknik går utvecklingstakten allt snabbare.

 

Se även:

C. Lagerqvist: Ny tigrar i ekonomin (2011).

C. Lagerqvist: Modell för industrialisering (2012).