Language:
  • På svenska
  • In English

Royal Coin Cabinet Papers

Centrala artiklar i ekonomisk historia

Papers in Economic and Social History

Här publiceras centrala uppsatser om Sveriges och världens ekonomiska historia – från några av de främsta forskarna på området på både engelska och svenska.

Nedan följer artiklar i ämnet:

1) Näringsförändringar i Sverige, åren 1750-2010.

Christopher Lagerqvist, Uppsala.

Hur har människors försörjning förändrats under de senaste 260 åren? Varför är industrinäringarna intimt sammanvävda med de framväxande tjänstesektorerna? Vad är nytt i den nya ekonomin? Dessa frågor behandlas av Dr. Christopher Lagerqvist i artikeln: RCC PAPERS 2012:01.

2) The Economy of Obligation: Contract Ambiguity and the Welfare State.

Avner Offer, Oxford.

Varför har offentlig sektor expanderat så kraftigt i västvärldens länder under de senaste 60 åren? Vilka drivkrafter finns bakom expansionen? Dessa frågor behandlas av Oxfordprofessorn Avner Offer i artikeln: RCC PAPERS 2012:02.

3) The Highly Industrialised Period in the Nordic and Baltic Countries

Maths Isacson, Uppsala

När inträffade - och vad kännetecknade - den högindustriella perioden i de nordiska och baltiska länderna? Hur såg samspelet ut mellan ekonomi och politik? Dessa frågor behandlas av professor Maths Isacson, Uppsala universitet, i artiklen: RCC Papers 2012:03.

 

Följ länkarna till artiklar om olika ekonomiska skeenden i världshistorien!