Language:
  • På svenska
  • In English

Sverige och skattetrycket

Fram till 1945 hade Sverige relativt låga skatter i internationell jämförelse, men därefter drog Sverige ifrån. Fram till slutet av 1970-talet ökade skattetrycket kraftigt.

Fram till 1945 hade Sverige relativt låga skatter i internationell jämförelse, men därefter drog Sverige ifrån. Fram till slutet av 1970-talet ökade skattetrycket kraftigt. Samtidigt byggdes den offentliga sektorn ut – med välfärdsstaten som centralt tema – en välfärdsstat som i det närmaste kom att omfatta alla invånare. Det demokratiska genombrottet och de politiska partiernas ambition att maximera röster har ofta lyfts fram som förklaringar till varför expansionen ägde rum.