Language:
  • På svenska
  • In English

Tillväxt och befolkning i världen 1950-2010

Åren 1950–2010 uppvisar Nordamerika och Västeuropa en stark BNP-tillväxt per capita. Utvecklingen i Östeuropa, Latinamerika och Asien är mer måttlig. BNP-tillväxten per capita är nästan obefintlig i Afrika. Ju rikare världsdelen var år 1950, desto större blev produktions- och inkomstökningen fram till år 2010.

BNP-ökning per capita, 1950–2008 (US-dollar, 1990 års priser)

 

Källa: Maddison (Statistics), Conference Board.

 

På längre sikt är tillväxttakten i ekonomin viktig, då den kan förändra absoluta förhållanden. Exempelvis hade Kina en årlig BNP-ökning på nära 10 procent åren 1998–2008 medan USA:s tillväxttakt i ekonomin var drygt 1,5 procent. Trots det växte ekonomin i USA mer än ekonomin i Kina i absoluta tal. Det innebär att även om Kinas ekonomi växte med 10 procent årligen, så tar det minst 20 år innan Kina kommer upp till USA:s nuvarande nivå.