Language:
  • På svenska
  • In English

Föremålsfakta

Kungl. Myntkabinettets samlingar är en del av det nationella kulturarvet och består av ca 650 000 föremål från hela världen och alla tider.

Samlingen består av föremål med ekonomisk anknytning. Den största och viktigaste delen utgörs av mynt, men här finns också andra betalningsmedel, t ex sedlar, kaurisnäckor och aktiebrev. Även sparbössor, plånböcker och diverse bankmaterial finns i samlingarna. Medaljer är en annan viktig del.

Alltsedan 1500-talet har staten gjort anspråk på alla myntfynd i svensk jord och än idag regleras detta av Kulturminneslagen.

Samlingarna har under århundradena utökats genom donationer, inköp och inte minst genom inlösen av fynd funna i svensk jord.

För vidare studium rekommenderas kontakt med Svenska Numismatiska Föreningen och dess lokalföreningar.
Svenska Numismatiska Föreningen
Banérgatan 17 nb, 115 22 Stockholm.
Tel: 08-667 55 98, Fax: 08-667 07 71.
info@numismatik.se
www.numismatik.se