Language:
  • På svenska
  • In English

Polletter

Polletter har använts sedan romartiden. De mest kända polletterna från den tiden togs fram för betalningar vid Roms bordeller (dessa polletter kallas spintrae).

I England präglades under 1600-talet mängder av kopparpolletter för användning på krogar och i olika butiker. I Tyskland (Nürnberg) massproducerades pollettliknande räkne- och spelpenningar. Polletter blev allt mer vanliga under slutet av 1700-talet, särskilt i England. Annars finns polletter i alla världens länder. Oftast fungerade de som substitut för mynten. Vanliga var polletter som enskilda firmor utgav p.g.a. myntbrist. Så var fallet i USA i samband med inbördeskriget under 1860-talet. Under 1900-talet användes polletter oftast i samband med kommunikationer, nöjesfält, tvätterier, campingplatser m.m.

Det är inte många som idag kommer i kontakt med polletter, men under 1700- och 1800-talen var de mycket vanliga. Ordet pollett har okänt ursprung, men används som benämning på myntsubstitut, kvitton på erlagda avgifter eller på utförd prestation.

 

Sverige

De äldsta svenska polletterna är från 1600-talets början. Bruket av polletter hade under gamla tider stor utbredning bl.a. i bruken i Dalarna, Västmanland och Uppland.

Senare kom polletter i allt större användning i städerna (på ångbåtar och spårvagnar, i restauranger, rakstugor, apotek, bryggerier m.m. Rena myntpolletter utgavs under 1700-talet av Stora Kopparbergs bergslag och 1799-1802 av Riksgäldskontoret.

Materialet till polletter var i regel koppar, men även andra metaller, papper, läder, näver, plast m.m. har använts.

I Kungl. Myntkabinettets samlingar finns många tusen polletter från hela landet. Ett mindre urval finns i museets utställning.