Language:
  • På svenska
  • In English

Sparbössor

Benämningen sparbössa är av gammalt ursprung. Ordet "bössa" kommer av det grekiska ordet "pyxis", dvs ask gjord av buxbomsträ (pyxos). Det är samma ord som engelskans box och tyskans Büchse.

Sparbössans historia är lika gammal som kassakistans och penningpungens. I och med myntens tillkomst på 600-talet f. Kr fanns behovet av att ha något att spara mynten i. Den äldsta kända typen av sparbössa är av keramik och är över 2000 år gammal. Den påträffades vid utgrävningar i Babylon.

Sparbössan har utformats på många olika sätt genom tiderna men den populäraste formen har varit grisen. Grisen har betraktas som en symbol för välstånd och lycka i ca 2000 år. Vid utgrävningar i Pompeji hittade man en kistformad sparbössa med en gris inristad på locket. Den äldsta kända spargrisen hittades vid Billeben i Tyskland och är daterad till 1200-talet. Den äldsta kända spargrisen i Sverige påträffades vid undersökningar på Helgeandsholmen i Stockholm. Man har antagit att bössan är från 1600-talet.

Olika typer av sparbössor

Tempelsparbössor
Antikens tempelsparbössor kan räknas som föregångare till de egentliga sparbössorna. Innehållet i sparbössorna var ägnade åt templet och de gudomar som dyrkades där. Detta kan jämföras med offerstockar i kyrkorna i Norden. Vid reformationen på 1500-talet förbjöds offerstockarna i Sverige.

Fattigbössor

Kyrkan hade dock fortfarande behov av att menigheten offrade en slant, men nu för välgörenhet. fattigbössor sattes även upp vid broar, torg och rådhus. En av de mer kända är Rosenbom utanför Amiralitetskyrkan i Karlskrona.

Skråsparbössor

Från medeltidens slut till 1846 hade skråväsendet särskilda fattigbössor för behövande ämbetsbröder.

Insamlingsbössor

I modern tid används insamlingsbössor i samband med insamlingskampanjer för välgörenhet t ex av Röda korset, Rädda Barnen, Frälsningsarmén och Operation Dagsverke. Bössorna är av handbössetyp och bärs skramlande omkring på gator och torg.

Skolsparbössor

Skolsparbössan var avsedd för en hel skolklass sparande. Varje elev hade sitt särskilda fack. Meningen med skolsparandet var att ge barnen en ekonomisk fostran. Bössorna tillverkades från 1910 och har använts in i 1970-talet.

Hemsparbössor

Bankerna lånade ut dessa bössor som ett led i den sparfrämjande verksamheten. Företeelsen är internationell och finns i en mängd olika varianter. Hemsparbössan började användas först under slutet av 1800-talet.

Privatsparbössor

Den vanligast förekommande sparbössan är den som är avsedd för privat bruk. Bland dessa finns både egenhändigt tillverkade och hantverksgjorda modeller. En del är unika men de flesta är masstillverkade.

 

Litteraturtips:

Körberg I., Lindmark E., Wiséhn, I.: Sparbössor. Sparbössans historia under 2000 år. Uddevalla 1992.
Nathorst-Böös, E.: Börs och bössa. Uppsala 1970.