Language:
  • På svenska
  • In English

Forskning och publicering

Numismatisk forskning var länge en av Kungl. Myntkabinettets huvuduppgifter.

Ända fram till 1979, då en professur i ämnet numismatik inrättades vid Stockholms universitet, var museet den enda institutionen i Sverige, där sådan forskning regelbundet bedrevs.

Museets samlingar, register och bibliotek utnyttjas av forskare inom detta fält och angränsande akademiska ämnen, såsom arkeologi, historia, konstvetenskap och ekonomisk historia. En stor del av forskare som utnyttjar samlingarna kommer från utlandet.

Publiceringsverksamheten består dels av vetenskapliga skrifter, i vilka samlingarna offentliggörs, dels av mera populärt hållna tidskrifter och utställningskataloger. Två viktiga vetenskapliga serier är Svensk Mynthistoria, Landskapsinventeringen (SML), i vilken svenska myntfynd publiceras landskapsvis, samt Sylloge Nummorum Graecorum (SNG), ett projekt av internationell betydelse där samlingar med antika grekiska mynt publiceras. 


 

Sammanställning kring våra olika publicerade forskningsinsatser under de senaste åren

1991
Föreläsningsserie anordnad tillsammans med sparbankerna där forskare från flera universitet presenterade senaste årens forskning kring sparandets och sparbankernas historia. Vissa föreläsningar publicerades i Pecunia 3. Föreläsningsserie i anslutning till 300-årsminnet av utgivandet av den första svenska numismatiska boken - Thesaurus nummorum. En ny volym i den internationella serien Sylloge Nummorum Graecorum (SNG) utkom och behandlade Attica - Lesbos. Därmed hade KMK utgett 4 volymer i denna serie.

1992
Föreläsningsserie med inbjudna forskare och KMK:s personal som talade kring ämnet inflation. Vissa föreläsningar publicerades i Pecunia 4. Internationell föreläsningsserie om antikens numismatik (föreläsare från Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA). Landskapsinventeringen SML nr 6 Myntfynd från Dalsland och Värmland utgavs. Landskapsinventeringen SML nr 7 Myntfynd från Härjedalen, Jämtland och Medelpad utgavs.

1994
Sylloge Nummorum Graecorum (SNG), The Erkki Keckman Collection, Finland, Part 1 Karia utgavs i samarbete med Nationalmuseet i Helsingfors

1995
Sylloge Nummorum Graecorum (SNG), Sammlung Eric von Post utgavs (vol 5 i KMK:s egen serie) Landskapsinventeringen SML nr 8 Myntfynd från Lappland, Norrbotten och Västerbotten utgavs.

1996
Sylloge Nummorum Graecorum (SNG), The Erkki Keckman Collection, Finland, Part 2, Asia Minor utgavs i samarbete med Nationalmuseet i Helsingfors.

1999
Utgivning av böckerna: The Plate Money Treasure of Nicobar. Gunvor Svensson Lundkvist - Medaljen skulptur i miniatyr. Medaljskulptören P.G. Thelander. Utgivning avskrifterna: Tji pluringar i pluskan. Olof och Anund Jakob eller när Sverige fick egna mynt.

2000
Landskapsinventeringen SML 9 Myntfynd från Blekinge utges. KMK utger boken Pengar i folkmun.

2001
Utgivning av boken: Nobel Medals.

2003
Landskapsinventeringen SML 10 Myntfynd från Halland.
Sylloge Nummorum Graecorum (SNG) Copenhagen, Supplement volume. I samarbete med Nationalmuseet i Köpenhamn.

2004
Landskapsinventeringen SML 11 Myntfynd från Bohuslän.
Dolt i kabinett Lovisa Ulrikas mynt- och medaljskåp från Drottningholm.

Till denna lista tillkommer ett flertal utställningskataloger och diverse artiklar i olika tidskrifter och årsböcker.