Language:
  • På svenska
  • In English

Aktiebrev

Aktiebrevet är det synliga beviset på innehavet av en aktie.

I Kungl. Myntkabinettet finns en stor samling av aktiebrev, obligationer, bankväxlar mm.

Utomlands, som i t.ex. Nederländerna, England och Tyskland finns det tidiga aktiebrev från 1600-talet. De är alla mycket sällsynta. Det äldsta svenska aktiebrevet trycktes till ett bolag vid namn ”Sill- och Cabilious Fiskeriet” på Käringön 1727. Redan det följande året utfärdades aktiebrev till Alingsås Manufakturverk.

Tidiga aktiebrev, som finns kvar i bolag som inte är noterade på någon börs består av mantel och kupongark. Manteln, med uppgifter om bland annat aktiens nummer och nominellt värde, är värdepapperet, med kupongarket, med numrerade kuponger, användes i samband med att man lyfte årets utdelning, som utbetalades mot angivande av kupongens nummer.

Aktiebreven speglar verkligen hela det svenska näringslivets utveckling i landet. Vinjetterna skvallrar om verksamheten och namnteckningarna om de personer som var knutna till bolagen.

Läs mer om aktier

Se Rikets finanser

Alingsås

Manufaktur Verk

Dalslands Kanal-

Aktiebolag

 Degerfors Aktiebolag

 

 Djursholms aktiebolag

 Adrian Hansson &

Zweigbergks

Import aktiebolag

Rederiaktiebolaget

Hafvet

Rederi aktiebolaget

Fides

 Badinrättningen

i Calmar

 Fiskebäckskils

badinrättnings-

aktiebolag

 

Engelska ångsågverket

Vin-imports

aktiebolaget

Brage

 AP Sjöbergs kritbruk

     

Stockholms automobil

och motor

Bräcke-Sundsvalls

kommunikations

aktiebolag

Helsinglands

Enskilda Bank

     

Helsingborgs

glasbruks

Aktiebolag

Hernösands

lastångare

aktiebolag

Hemmingsmarks

sjösänknings

aktiebolag

     

Göteborgs

automobildroskor

 Inedals aktie bolag

J. Jacobssons

charkuteri- och

konserv aktiebolag

     

Jemtlands

goodtemplarbank

 Kreuger & Toll

Kockums

mekaniska verkstad

 

Lästips:

Franzén, B.& Janson, J:B:A:& Strandberg, B.& Wiséhn, I.: Svenska aktiebrev - före 1850. Stockholm 1991