SVERIGES MYNTHISTORIA

I vårt myntgalleri kan ni hitta samtliga valörer präglade under svenska regenter/myntutgivare.

  

     
Vikingatid Medeltid Nyare tid

 

Myntgalleriet är uppdelat i tre tidsperioder symboliserade med handelsskepp. Skeppen spelade en väsentlig  roll för handelskontakterna.

Galleriet är under uppbyggnad och färdigställs allt eftersom.

 

Läs mer om mynt