Language:
  • På svenska
  • In English

Erik av Pommern

1396-1439

Eriks egentliga namn var Bogislav

Han adopterades av Margareta, blev norsk arvkung1389 och valdes till svensk kung vid Mora sten 1396.

Erik av Pommern var den förste unionskungen. Han ville förbättra försvarets finanser genom skattehöjningar och myntförsämringar.

Erik förde krig med Hansan, hans politik ledde till det uppror som leddes av Engelbrekt Engelbrektsson. Han avsattes som svensk kung 1439.

 

Penningar
Örtugar

 

Lästips:

Lars O Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970.

Frederic Elfver: Unionstidens och internationaliseringen. Myntningen i Sverige 995-1995.

 

 

Lästips:

Lars O Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970.

 Brita Malmer: Den senmedeltida penningen. Stockholm 1980.

Okänd konstnär 1424.