Gotland

ca 1140-1270, 1270/80-1450

 

De äldsta svenska medeltidsmyntningen började troligen på Gotland. Mynten är små och tunna.

penningar
örtugar

 

Lästips:

Lars O Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970.