Kristian I

1457-1464

Valdes till dansk kung 1448, norsk kung 1450 och slutligen svensk kung vid Mora stenar 1458

Kristian försökte utöka sina inkomster genom myntförsämring. De danska 4-penningarna kom i stora mängder till Sverige.

Örtugar

 

 

Lästips:

Lars O Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970.

Frederic Elfver: Unionstiden och internationaliseringen. Myntningen i Sverige 995-1995.

Jonas Rundberg.: Den svenska örtugsmyntningen. Stockholm 2005.