Sten Sture den äldre

1470-1497 och 1501-1503

Riksråd och riksföreståndare

Nedlade 1497 kungavärdigheten för kung Hans och rikshovmästare. 1501 blev han åter riksförståndare.

 

Örtugar

  

Lästips:

Lars O Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970.

Frederic Elfver: Unionstiden och internationaliseringen. Myntningen i Sverige 995-1995.