Nyare tid

1521-fram till idag

Gränsen mellan medeltiden och nyare tid dras i allmänhet vid Gustav Vasas maktövertagande 1521.

I svensk historia innebar Gustav Vasas regeringstid mycket stora förändringar inom flera områden.

Gustav I

Erik XIV

 

hertigarna Johan och Karl

Johan III

Sigismund

Karl, hertig av Södermanland

Karl, riksföreståndare

Karl IX

Johan, hertig av Östergötland

Gustav II Adolf

Kristina

Karl X Gustaf

Karl XI

Karl XII

Ulrika Eleonora

Fredrik I

Adolf Fredrik

Gustav III

Gustav IV Adolf

Karl XIII

Karl XIV Johan

Oskar I

Karl XV

Oskar II

Gustav V

Gustav VI Adolf

Carl XVI Gustaf

     

 

Lästips:

Ahlström, Almer och Hemmingsson: Sveriges mynt 1521-1977. Stockholm 1976.

Wiséhn, E.: Mynt till ära och minne. Svenska jubileums- och minnesmynt.