Armén

I armén används polletter som betalning vid marketenterierna, dagsverksbrickor och som tillståndsbevis mm.

Den militära närvaron har alltid varit stor i det svensak samhället - åtminstone fram till 1950-talet.