Language:
  • På svenska
  • In English

Flottan

Såväl skärgårdsartilleriet som Flottan använde polletter.

Bland annat användes polletterna som permissionskontroll. De kunde också gälla vid utpassering från varvet, avlöning, timpenning, närvaro och överfart till fastlandet.