Kontrollmärken

Polletterna kunde också fungera som en sorts kontrollbricka på t.ex. tillstånd att försälja varor, tigga eller att hålla hund.