Nöjen

Vid besök i kälkbacken eller på tivoli kunde polletter fungera som entrébiljetter.