Language:
  • På svenska
  • In English

Patent

Patentväsendets historia i Sverige går tillbaka till de så kallade privilegia exclusiva..

Dessa rättigheter delades ut av regeringen och gav möjligheter att anlägga fabriker och handelshus. Under 1800-talet blev uppfinningsskyddet mycket aktuellt och 1819 kom en förordning om "privilegia exclusiva för nya i riket förut okända slöjdinrättningar, konster och väsentliga konstförbättringar." Därmed hade Sverige fått sin första patentförordning.