Language:
  • På svenska
  • In English

Staden

Genom de på 1870-talet utfärdade "stadsstadgorna" uniformerades ordnings-, byggnads-, brand- och sundhetsväsendena.

Under följande decennier skulle många svenska städer  engagera sig kraftigt i järnvägar, hamnrörelse och kommunala affärsverk, stadsplanering, högre skolväsen, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, bostadsförsörjning och annan frivillig socialvård.

Polletter fanns främst kopplade till renhållningen men också t.ex. gasförsörjning och leverans av lump till Riksens Ständers Bank.