Sedlar

   
Stockholm Banco Riksen ständers bank
   
Riksbanken Privatbankerna

Läs mer om sedlar

Om ni söker fakta kring sedlar kan ni också titta på Tumba bruksmuseums hemsida

Ref. L Wallin. Sveriges sedlar