Language:
  • På svenska
  • In English

Lagens efterföljd och betydelse

Skatter hittas oftast av ren tillfällighet av enskilda personer, kanske i samband med arbete i jordbruk. Sådana fynd anmäls med få undantag helt enligt lagens bestämmelser och inlöses alltid.

När det gäller enstaka mynt som hittas är det svårare att avgöra effekten av lagen, men även anmälningar av sådana görs av allmänheten. Vid arkeologiska undersökningar omnämns de i respektive rapport liksom övriga fynd.

Fynd i fasta fornlämningar görs normalt vid arkeologiska utgrävningar och rapporteras till riksantikvarieämbetet. Kungl. Myntkabinettet utför bestämningar av mynten och ansvarar för den centrala registreringen av myntfynd. Sådana fynd tillförs alltid något av landets museer.

Vår uråldriga - fortfarande i huvudsak gällande - lagstiftning har varit och är oerhört betydelsefull för uppbyggandet av landets museisamlingar och följaktligen också för studiet av vår kulturhistoria.

Myntfynden utgör grunden till Kungl. Myntkabinettets museisamlingar och tillsammans med det topografiska registret är de utgångspunkten för den numismatiska forskning som pågår inom och utom landet.