Language:
  • På svenska
  • In English

Metallsökare

De för den arkeologiska forskningen katastrofala plundringar av fornlämningar och fyndplatser som skett under senare år har tvingat fram en utökning av lagen till att omfatta även metallsökarverksamhet.

De för den arkeologiska forskningen katastrofala plundringar av fornlämningar och fyndplatser som skett under senare år har tvingat fram en utökning av lagen till att omfatta även metallsökarverksamhet.

Förbud råder generellt mot att använda metallsökare men dessutom mot att utan tillstånd medföra metallsökare på fast fornlämning eller där hembudspliktiga fynd tidigare påträffats. Dessa förbud gäller inte riksantikvarieämbetet och undersökningsverksamhet med tillstånd.

Det finns också möjlighet för enskilda personer att få använda metallsökare på villkor att man anmäler eventuella fynd enligt lagen.

Foto: Anton Seiler, RAÄ/UV 2009