Language:
  • På svenska
  • In English

Myntskatter

Mynten berättar om handelskontakter med romerska riket, om möten mellan nordbor och fjärran länder.

Vikingarna färdades till Miklagård, Holmgård och Jorvik. Genom handelsutbyte fick de islamiska, bysantinska, anglosaxiska och tyska mynt. Under medeltiden ägde handeln rum framförallt i Östersjöområdet. Senare utvecklades åter kontakterna öster- och västerut.

Många skatter vittnar om orostider, som plåtmynten från Loshultskuppen nedgrävda under snapphanefejderna. Andra talar om sparande för sämre tider. Några har tydligt offrats. Störst av alla är den fantastiska Loheskatten med över 18.000 silvermynt från 1600- och 1700-talen. Den hittades i en källare i Gamla stan 1937.

Alla dessa skatter vittnar om behovet att gömma vad som ansågs vara av värde. De visar också att skatter hittas när man sysslar med något helt annat än att leta efter dem, t.ex. vid plöjning, när man gräver eller plockar upp potatis. Kanske ger utställningen en förnimmelse av känslan att hitta en skatt.