Myntfynd i Sverige

Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen är ett projekt som landskapsvis behandlar fynd av mynt i svensk jord.

Syftet är att presentera alla kända myntfynd funna i Sverige. Myntfynden är en av våra viktigaste källor till kunskap om politiska och ekonomiska förhållanden under äldre tider.

Den svenska lagstiftningen rörande kulturminnen är världens äldsta. Den har länge också varit den starkaste. Det är troligen främsta orsaken till att staten idag har  rika och värdefulla samlingar som givit material till en mängd forskningsprojekt.

Här kan du söka på webbplatsen: Sveriges Mynthistoria Landskapinventeringen

Landskapen presenteras sockenvis, enligt arkiveringsprinciper på Antikvarisk Topografiska arkivet. Genom att klicka på ett landskap kommer ni fram till den inskannade informationen för varje enskilt fynd.

De publicerade katalogerna ska fungera som ett underlag och hjälpmedel för fortsatt forskning både inom numismatik, hembygdsforskning och ekonomisk historia.

Projektet pågår fortfarande och hittills har följande landskap publicerats i bokform: Östergötland, Ångermanland, Dalarna, Uppland, Närke, Värmland, Dalsland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Blekinge, Halland, Bohuslän samt Kristianstads län i Skåne.

Arbete pågår med volymerna Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen 13 – Västmanland samt Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen 14 – Gästrikland och Hälsingland.

Senaste katalogen över myntfynd funna i Kristianstads län Skåne