Elektroniska publikationer

Här presenteras publikationer som är tillgängliga via webben

1. Martin Johansson: Medaljer slagna 1786-1900 över enskilda svenska män och kvinnor (2009)

Denna publikation finns också publicerad på Uppsala Universitets Myntkabinetts hemsida.

Ladda ner här