Sök i samlingarna

Kungl. Myntkabinettets rika samlingar är en del av det nationella kulturarvet och utgångspunkten för museets hela verksamhet, såväl för utställningar som för forskning.

Gå direkt till

Samlingarna
Galleriet
Forskning och publicering
Myntfynd i Sverige

 

Samlingarna består av över 600 000 föremål från hela världen och alla tider. Den största och viktigaste delen av samlingarna utgörs av mynt och andra betalningsmedel som sedlar, kaurisnäckor och aktiebrev. Medaljer är en annan viktig del.

Kungl. Myntkabinettets samlingar har två tyngdpunkter. Den ena är den systematiska samlingen, där svenska utgåvor av mynt, sedlar och medaljer från vikingatiden till vår egen tid utgör de viktigaste föremålsgrupperna. Den andra är samlingen av svenska myntfynd.

Ända från 1500-talet har staten gjort anspråk på alla myntfynd i svensk jord och än idag regleras detta av Kulturminneslagen. Det är denna framsynta lagstiftning vi har att tacka för att vi i Kungl. Myntkabinettets samlingar har flera hundra tusen fyndmynt, varav en stor del är från vikingatiden. Dessa myntskatter är av ovärderlig betydelse för forskningen och ger museet en framskjuten internationell position.

Samlingarna har under århundradena också utökats genom donationer och inköp. Ett viktigt förvärv gjordes 1974 då Bankmuseets samlingar inköptes. I dessa ingick äldre aktiebrev , bankhandlingar och bankföremål vilket möjliggör utställningar med finanshistoriskt innehåll.

Fram till 1975 hade Statens Historiska museumoch Kungl. Myntkabinettet gemensamt inventarium. Vi har därför en gemensam söksida för samlingarna: SHMM:s gemensamma samlingar.

 

Kungl. Myntkabinettets samlingar efter 1975 finns inte tillgängliga på nätet ännu.