Sveriges mynthistoria i korthet

Att byta varor och tjänster var det ursprungliga sättet att göra affärer på. En gris, en höna eller en särskild slags snäcka betingade ett överenskommet värde. Grunden till det system vi känner till idag - mynt, sedlar, plastkort och andra betalningsmedel - lades i Babylon och Egypten för omkring 5000 år sedan (ca 3000 före Kristus).

Här nedan finns en tidslinje som speglar de svenska betalningsmedlen genom historien.

Klicka på bilden ovan för ett överskådligt schema över betalningsmedel under olika tidsepoker. Dra i tidslinjen för att förflytta er mellan tidsperioderna och klicka på myntbilderna för lite ytterligare information.

 

Att byta varor och tjänster var det ursprungliga sättet att göra affärer på. En gris, en höna eller en särskild slags snäcka betingade ett överenskommet värde. Grunden till det system vi känner till idag - mynt, sedlar, plastkort och andra betalningsmedel - lades i Babylon och Egypten för omkring 5000 år sedan (ca 3000 före Kristus).