Language:
  • På svenska
  • In English

Visste du

På den här sidan kommer vi att ge spännande faktauppgifter

att 1000 kronor i enkronorsmynt väger 6,95 kg

Det betyder att: 1 000 000 kronor (en miljon) i enkronor väger 6950 kg eller 6,95 ton eller som 5 normalstora personbilar.

att svenska mynt inte längre präglas i Sverige utan i Finland.

På vårt museum har vi de tusen sista enkronorna som präglats vid Myntverket i Eskilstuna.

    

att den lilla kaurisnäckan är ett av världens mest spridda betalningsmedel. Det kinesiska tecknet för värdesak, béi, är detsamma som för snäcka och ordet  bao betyder dyrbar eller skatt. Ett vanligt smeknamn på sin käraste är kombinationen av ordet för dyrbar och ordet för snäcka, bao béi.

   

att det i Sverige vid årsskiftet 2010/2011 fanns ungefär 360 miljoner cirkulerande sedlar till ett värde av 99,9 miljarder kronor. 

att den sedelvalör som det finns flest antal sedlar av i Sverige är 500-kronorssedeln. Vid årsskiftet 2010/2011 fanns det cirka 116 miljoner sedlar av valören 500-kronor.

att de svenska sedlarna trycks av det amerikanska företaget Crane AB.

att vid utformandet av eurosedlarna fanns olika kriterier att ta hänsyn till. De skulle vara motståndskraftiga mot förfalskningsförsök, snygga, könsneutrala och utan nationell koppling. Alla eurosedlar har samma motiv i alla EMU-länder.  

att världens första mynt är från ca 625 före Kristus, alltså mer än 2500 år gammalt 

att Sveriges första mynt gjordes för omkring 1000 år sedan i Sigtuna

att Gustav Vasa införde valören öre 1521

att världens minsta mynt är en fanam av guld med bara 5 mm diam och vikten 0,3 g

att Sveriges minsta mynt är en medeltida bokstavsbrakteat

att världens största präglade mynt är 10 daler silvermynt från 1644-45 och det väger 19,7 kg

att Karl XII lät införa så kallade nödmynt 1715, 1 daler silvermynt, av koppar med vikten 4-8 g. De skulle motsvara ett plåtmynt på 1 daler silvermynt med vikten 756 g

att först 1873 infördes kronor. På en krona går det 100 öre

att med en medelinkomst på 10000 kronor i månaden efter skatt tar det 8333 år att tjäna ihop sin första miljard

 

att 1 krona = 7 gram

 

 

att 1000 000 000 kronor = 7000 ton = ca ½ finlandsfärja

 

att om du bläddrar fram en hundralapp i sekunden så tar det 347 dagar á åtta arbetstimmar att räkna fram

 

en miljard kronor

 

att 10 000 kronor i 100-lappar är ca 1 cm hög

att 1 miljard kronor i 100-lappar gör en stapel på 1000 meter

att sedan 1971 innehåller inga svenska reguljära mynt silver

att polletter på många håll ersatte vanliga mynt

att lokalmynt började komma ut på 1970-talet

att numismatik betyder vetenskapen om mynt och medaljer

att ordet medalj kommer av latinets metallum som betyder metall

att de första medaljerna kom till under 1300-talets sista årtionde

att de första medaljerna i Sverige kom till i samband med Gustav Vasas begravning 1560

att Sveriges första statligt anställda kvinna, Lea Ahlborn, var medaljkonstnär på Kungliga Myntet i Stockholm

att det kinesiska cash-myntet existerade oförändrade i över 1300 år

att på 1600-talet lät Kina prägla 2000 miljoner cash-mynt varje år. Om man lägger dessa ovanpå varandra blir stapeln 300 gånger högre än världens högsta berg, Mount Everest och väger de lika mycket som 1600 asiatiska elefanter.

att Kina var det första landet i världen som använde sig av papperspengar. De var egentligen handskrivna kvitton på inlämnade mynt men trycktes så småningom med en bestämd angiven summa.

att världens största sedel trycktes i Kina och mäter 33 cm på längden och 23 cm på bredden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

att kaurisnäckan är världens mest spridda icke-metall valuta. De accepterades i Asien, Afrika och Europa .

att Australien var det första landet som 1988 tillverkade sedlar av plast. Sedan 1996 är alla valörer av australiska dollar av polymerplast.