Language:
  • På svenska
  • In English

Måndagar fri entré för alla. Öppet alla dagar kl 10–16. Mer om öppettider

 

Kalendarium


För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se

OBS! Vid frågor gällande
programverksamhet och
visningar:
butiken@myntkabinettet.se


Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Om museet

Kungl. Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska Museum - ingår i myndigheten Statens historiska museer. Kungl. Myntkabinettet är ett specialmuseum med nationellt ansvar inom områden som penning- och finanshistoria samt medaljkonst.

Museets uppdrag

Vi ansvarar för statens samlingar av mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk anknytning från hela världen.

Vi ajourhåller och bearbetar ett nationellt myntfyndregister. Genom utställningarna tillgängliggörs samlingarna. Liksom andra statliga museer ger vi service åt forskare och lånar ut föremål till svenska och utländska museer.

Vi verkar för att alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande.

Det yttersta målet är att bevara kulturarvet samt att verka för ett ökat intresse och ökad kunskap om äldre tiders historia.

ICOM

Kungl. Myntkabinettet är anslutet till ICOM - the International Council of Museums - en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet. Syftet är att utveckla och förbättra världens museer.

ICOMON

Kungl. Myntkabinettet ingår också i gruppen ICOMON som är en sammanslutning av alla monetära museer i världen.

Enligt ICOM är ett museum: "en ickekommersiell, permanent institution som tjänar samhället och dess utveckling och är öppen för allmänheten, som insamlar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut - i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse - materiella vittnesbörd om människan och hennes omvärld."