Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Om museet

Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum är stängt med anledning av flyttförberedelser. Museet flyttar till Historiska museet på Narvavägen och planerar att öppna de första utställningarna under 2019. Föreläsningar och programverksamhet startar under våren 2018.

Museets uppdrag

Kungl. Myntkabinettets verksamhetsområde är svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst. Samlingsområdet omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål kopplade till numismatik eller finanshistoria.

Inom Kungl. Myntkabinettet bedrivs arbete med att utveckla, förvalta och tillgängliggöra museets samling, samt publik verksamhet i form av utställningar och olika typer av programverksamhet.
 
Till Kungl. Myntkabinettet hör förvaltningen av Tumba bruksmuseum som finansieras av Stiftelsen Tumba bruk.

 

Statens historiska museer

Kungl. Myntkabinettet ingår i myndigheten Statens historiska museer. Läs mer.

 

ICOM

Kungl. Myntkabinettet är anslutet till ICOM - the International Council of Museums - en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet. Syftet är att utveckla och förbättra världens museer.

ICOMON

Kungl. Myntkabinettet ingår också i gruppen ICOMON som är en sammanslutning av alla monetära museer i världen.