Language:
  • På svenska
  • In English

Om museet

Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum flyttar successivt verksamheten till samma byggnad som Historiska museet på Narvavägen 13-17. Föreläsningsverksamheten är igång på den nya adressen. Den första utställningen öppnar i november 2020.

Museets uppdrag

Kungl. Myntkabinettets verksamhetsområde är svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst. Samlingsområdet omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål kopplade till numismatik eller finanshistoria.

Inom Kungl. Myntkabinettet bedrivs arbete med att utveckla, förvalta och tillgängliggöra museets samling, samt publik verksamhet i form av utställningar och olika typer av programverksamhet.
 
Till Kungl. Myntkabinettet hör förvaltningen av Tumba bruksmuseum som finansieras av Stiftelsen Tumba bruk.

 

Statens historiska museer

Kungl. Myntkabinettet ingår i myndigheten Statens historiska museer. Läs mer.

 

ICOM

Kungl. Myntkabinettet är anslutet till ICOM - the International Council of Museums - en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet. Syftet är att utveckla och förbättra världens museer.

ICOMON

Kungl. Myntkabinettet ingår också i gruppen ICOMON som är en sammanslutning av alla monetära museer i världen.