Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

 

 
Vid frågor gällande konferens, visningar och
programverksamhet:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Om museet

Kungl. Myntkabinettet är Sveriges Ekonomiska museum och lligger på Slottsbacken i Gamla stan. Här finns mynt, sedlar och andra föremål som berättar om Sveriges och världens ekonomiska historia. En plats där man kan lära sig mer om pengars betydelse genom tiderna.

Museets uppdrag

Vi ansvarar för statens samlingar av mynt, sedlar och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk anknytning från hela världen.

Vi ansvarar för ett nationellt myntfyndregister.

Våra utställningar visar delar av våra samlingar och berättar om pengars betydelse genom tiderna.  Läs om aktuella utställningar.

Liksom andra statliga museer ger vi service åt forskare och lånar ut föremål till svenska och utländska museer.

Vi verkar för att alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande.

Statens historiska museer

Kungl. Myntkabinettet ingår i myndigheten Statens historiska museer.

 

ICOM

Kungl. Myntkabinettet är anslutet till ICOM - the International Council of Museums - en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet. Syftet är att utveckla och förbättra världens museer.

ICOMON

Kungl. Myntkabinettet ingår också i gruppen ICOMON som är en sammanslutning av alla monetära museer i världen.