Forskarbesök i Kungl. Myntkabinettets samlingar

Kungl. Myntkabinettets samlingar består av numismatiska föremål från alla tider och alla länder.

Uppehåll med forskarbesök

Just nu har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot forskarbesök. Vi förbereder inför flytt av museet från nuvarande lokaler på Slottsbacken till Historiska museets lokaler på Narvavägen. 
 
Verksamheten återupptas under 2020 när vi installerat oss i nya lokaler.

Läs mer om flyttbeslutet