Forskarbesök i Kungl. Myntkabinettets samlingar

Kungl. Myntkabinettets samlingar består av numismatiska föremål från alla tider och alla länder.

Uppehåll med forskarbesök

Från och med den 1 januari 2017 har vi tyvärr inte möjlighet att hantera bildbeställningar. Vi förbereder inför flytt av museet från nuvarande lokaler på Slottsbacken till Historiska museets lokaler på Narvavägen. 
 
Bildbeställningsverksamheten återupptas under 2019 när vi installerat oss i nya lokaler.

Läs mer om flyttbeslutet