Language:
  • På svenska
  • In English

Kungl. Myntkabinettets historia i korthet

Ca 1572 Johan III:s kanslist Rasmus Ludvigsson samlar in gamla svenska mynt som ett led i tvisten med Danmark om rätten att i riksvapnet föra tre kronor.
1599 Ett stort antal medeltidmynt hittas i Tystberga socken i Södermanland. Allt tillförs den kungliga samlingen.
1630 Gustav II Adolf överlämnar gamla mynt till samlingen.
Ca 1650 Drottning Kristina erhåller stora mynt- och medaljgåvor av kusinen Karl Gustav (Karl X Gustav) - allt erövrat under trettioåriga kriget.
1654 Drottning Kristina lämnar Sverige och tar bl.a. med sig myntsamlingen.
1666 Antikvitetskollegiet inrättas i Uppsala - Gustavianum - och får bl.a. i uppgift att samla in fornsaker.
1693 Karl XI återköper mynt som drottning Kristina pantsatt i Amsterdam.
1690-talet Elias Brenner och Nils Keder, numismatiskt skolade tjänstemän vid Antikvitetsarkivet, vilket 1692 ersätter Antikvitetskollegiet. Slottsbranden 1697. Samlingarna räddas till Helgeandsholmen.
1731 Greve Jacob Cronstedts romerska myntsamling köps för 48 000 daler km.
1744 Magnus von Bromells stora svenska myntsamling köps av staten 1734 och föräras drottning Ulrika Eleonora. Efter hennes död överförs den till Kungl. Myntkabinettet.
1746 Kronprinsessan Lovisa Ulrika köper Carl Gustav Tessins stora mynt- och medaljsamling för 135 370 daler km.
1751-1777 Kanslirådet Carl Reinhold Berch är chef för Kungl. Myntkabinettet och blir viktig för forskningen inom ämnet numismatik.
1762 Drottning Lovisa Ulrika tvingas överlämna sina samlingar till staten som kompensation för de summor som staten måste betala i samband med drottningens stora skulder till fodringsägare.
1769 Samlingarna överförs till det nybyggda Stockholms slott.
1786 Vitterhetsakademien inrättas och blir huvudman för samlingen.
1793-1816 Samlingarna läggs under konstmuseet, Kongl. Museum. Från 1816 åter till Vitterhetsakademien.
1832-1879 Bror Emil Hildebrand knuten till Kungl. Myntkabinettet.
1844-1845 Kungl. Myntkabinettet flyttar från Stockholms slott till Ridderstolpska huset vid Skeppsbron. Utställning som är öppen för allmänheten invigs.
1857 Diplomaten Gustaf Lorichs samling av kelt-iberiska mynt inköps.
1863 Den stora De Geerska myntsamlingen doneras av Charlotte von Platen.
1865 Samlingarna flyttas till den nyuppförda nationalmuseibyggnaden.
1879-1907 Hans Hildebrand är riksantikvarie och chef för Kungl. Myntkabinettet. Utställningarna revideras.
1930-talet Bengt Thordeman och Nils Ludvig Rasmusson knyts till Kungl. Myntkabinettet.
1938-1948 Kungl. Myntkabinettet och Statens Historiska Museum flyttar till nya lokaler vid Narvavägen-Storgatan på Östermalm. Nya utställningar invigs.
1948 Start för projektet CNS, Corpus Nummorum Saeculorum, dvs internationell publicering av de vikingatida myntskatterna.
1959 Besittningsmyntsalen färdig.
1970 En permanent utställning om "Världens mynt" invigs.
1971-79 Brita Malmer chef för Kungl. Myntkabinettet.
1974 Svenska Handelsbankens "Bankmuseum" införlivas med Kungl. Myntkabinettet.
1975 Kungl. Myntkabinettet blir ett självständigt museum inom organisationen Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.
1979-1983 Ulla Westermark chef för Kungl. Myntkabinettet.
1981 Projektet Landskapsinventeringen startar. Svenska myntfynd publiceras landskapsvis.
1983-1992 Lars O. Lagerqvist chef för Kungl. Myntkabinettet.
1985 Kungl. Myntkabinettet inleder ett samarbete med Sveriges sparbanker för att tillsammans skapa ett "ekonomiskt museum" - det första i sitt slag i Europa.
1993-1998 Henrik Klackenberg chef för Kungl. Myntkabinettet.
1996 Museet flyttar till nya lokaler vid Slottsbacken 6 i Gamla stan.
1997 Den 11 juni invigs utställningarna av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf.
1998 Kungl. Myntkabinettet del av myndigheten Statens historiska museer.
1999-2012 Ian Wiséhn chef för Kungl. Myntkabinettet.
2005 Tumba Bruksmuseum invigs
Okt 2012 - sep 2018 Eva Ramberg chef för Kungl. Myntkabinettet
Aug 2017 Museet på Slottsbacken 6 stängs
Våren 2018 Föreläsningsserien startar upp på Historiska museet
Okt 2018 - Cecilia von Heijne, tf chef för Kungl. Myntkabinettet
Dec 2019 - Ceciila von Heijne, museichef för Kungl. Myntkabinettet