Language:
  • På svenska
  • In English

Från Drufvan till Myntkrogen

Inte bara Kungl. Myntkabinettet har gamla anor. Även museets restaurang och café Myntkrogen har faktiskt ett en spännande föregångare.

Lilla Skomakare-Källaren, även kallad Bakfickan, hade ingången vid Bollhusgränd. Utanför hängde en skylt med vinlövskrans. Den sägs härstamma från 1700-talets början, då källaren Drufvan låg här, och senare källaren Draken.

Skomakare-Källare, Café & Restaurant, låg på hörnet Slottsbacken/Bollhusgränd. Namnet är kopplat till Skomakareämbetet som länge hade sina lokaler i huset.

Inalles ska i restaurangen ha funnits tjugoåtta rum. Restaurangen var populär och hit kom framförallt småborgare, kontorister och affärsmän, men också manliga telegrafister från huset intill. Den ansågs som ”ett av huvudstadens trivsammaste näringsställen”.

En annons från 1874 visar att man då hade morgon- och kvällsservering enligt matsedel. Ville man ha en sexa brännvin till kostade det från 75 öre och uppåt. Men mellan kl. 13.00-18.30 kunde man få middag i form av table d'hôte. En sådan bestod av ”bränvinsbord” och tre rätters mat. Priset för allt detta var 1 riksdaler riksmynt. Skomakare-Källaren stängdes år 1903.

Liksom Skomakare-Källaren anknyter den nuvarande restaurangens namn, Myntkrogen, till dess ägares ämnesområde. Myntkrogen öppnade i samband med att det nya museet invigdes 1997.

Se även Myntkrogens egen hemsida

Skomakare-Källaren

Skomakare-Källaren sedd från Slottsbacken. T.h. Bollhusgränd med restaurangens ingång. T.v. syns  Vin- & Spirituosahandel, Stockholms Kappfabrik och firma Heyman & Schönthal som hade kontor och lager i huset. Bilden är tagen i februari 1903. Foto: Stockholms stadsmuseum.