Language:
  • På svenska
  • In English

Fontän i Porfyr

Skulpturen på Kungl. Myntkabinettets gård heter "Vattenporfyrlek" och är skapad av Elisabeth Ekstrand för Statens Konstråd, 1994-1996.

Skulpturen består av två delar. Ekstrand arbetar vanligtvis vertikalt men p.g.a. gårdens proportioner har hon här valt att arbeta horisontellt.

Huvuddelen av materialet är porfyr från Blyberg i Älvdalen (Dalarna), på fontändelen kompletterad med porfyr från Bredvad, även den från Älvdalen. På bägge finns en "signatur" av Carrara normal-marmor, som var tänkt som ett ymnighetshorn (ekonomisymbol) men som sedan utformades som en snäcka (ett gammalt betalningsmedel). Porfyr är en mycket hård bergart, den ligger nära diamant på hårdhetsskalan, varför denna sten är synnerligen svår att bearbeta.