Language:
  • På svenska
  • In English

Kungl. Myntkabinettets saknade föremål

2013 upptäckte vi att det saknades föremål i Kungl. Myntkabinettets samlingar. En polisutredning inleddes samtidigt som vi påbörjade en omfattande och systematisk inventering av samlingarna. Sammanlagt har ca 1500 föremål polisanmälts som saknade, främst guld- och silvermynt.

Polisens utredningsarbete, som pågått under lång tid, har lett fram till att åtal har väckts mot två före detta anställda vid Kungl Myntkabinettet.

Under 2017 åtalades och dömdes en av dessa, en före detta chef, för grov stöld av ett 30-tal föremål. En mynthandlare dömdes samtidigt för grovt häleri.

I december 2018 väcktes åtal mot ytterligare en före detta anställd vid Kungl. Myntkabinettet. Åtalet gällde grovt häleri av ca 200 mynt. Tingsrättsförhandlingar hölls i början av 2020 och domen blev friande. Åklagaren har sedan överklagat domen till Svea hovrätt.

Att det försvunnit föremål ur Kungl. Myntkabinettets samlingar är både allvarligt och sorgligt. Vi har sedan det här upptäcktes skärpt säkerhetsrutinerna betydligt, bland annat när det gäller hanteringen av föremålen. Vi har också satsat mer resurser på att fotografera och registrera föremålen digitalt, vilket ökar kontrollen och säkerheten på längre sikt.

Vad är värdet på det som saknas?
Det handlar om oersättliga kulturhistoriska värden som gått förlorade. Föremålen kan ge oss kunskap om ekonomi och handel, om historia och kultur. Vi kan få insikt i hur människor hanterade pengar i vardagen och hur länder tillverkade och cirkulerade mynt och sedlar. I arkeologiska sammanhang ger också myntfynd goda möjligheter att datera fornlämningar. Det ekonomiska värdet på de 1500 föremålen som är polisanmälda som saknade, är uppskattat till ca 25 miljoner kronor.

Går det att få tillbaka saknade föremål?
Alla föremål som har konstaterats vara saknade har polisanmälts och föremål med fotografier är även registrerade i Interpols register över stulna museiföremål i världen. Vi har tillsatt en grupp som ska arbeta med att försöka hitta och återfå saknade föremål. Arbetet kommer att ske i samverkan med andra kulturarvsinstitutioner. Hittills har sju föremål lämnats tillbaka till Kungl. Myntkabinettet. Det handlar om fem mynt och två sedlar som beslagtogs i samband med det första åtalet under 2017.

Vad finns i Kungl. Myntkabinettets samlingar?
Kungl. Myntkabinettets samlingar består av 650 000 föremål av vilka 450 000 är mynt. Bland föremålen finns utöver mynt även sedlar, medaljer, aktiebrev och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning. Museisamlingen är en av Sveriges äldsta och de första delarna går tillbaka till 1572.

Har du frågor? Vänligen kontakta:
Museichef Cecilia von Heijne, e-post: cecilia.vonheijne@shm.se